Ludmila Kulhavá
Komenského 1673
390 02 Tábor

mobil: 737 970 475
skype: supina74

kulhavaludmila@seznam.cz
www.grafologiekulhava.cz

Materiály pro GRAFOLOGICKÝ ROZBOR
  • spontánně rukou psaný text včetně podpisu autora
  • minimální rozsah na jednu stranu nelinkovaného formátu A4
  • k doplnění jsou vhodné i různé zápisky nebo pracovní poznámky
  • uveďte prosím věk, pohlaví a zda je pisatel levák, či pravák
Materiály pro doplňkovou metodu BAUMTEST
  • kresba nejehličnatého stromu na nelinkovaný formát A4
  • postava muže a ženy na nelinkovaný formát A4

Materiály pro rozbor DĚTSKÉ KRESBY 

  • rodina (pokud možno pastelkami)
  • "začarovaná rodina" (členové rodiny znázorněni ve zvířecí podobě)
  • jako srovnávací materiál kresby z dřívější doby