Ludmila Kulhavá
Komenského 1673
390 02 Tábor

mobil: 737 970 475
skype: supina74

kulhavaludmila@seznam.cz
www.grafologiekulhava.cz

a) soudně-znalecké posudky fyzickým osobám při:
 • posouzení pravosti textu
 • posouzení pravosti podpisu nejen na úředních listinách

b) soudně-znalecké posudky pro soudy, policii a další státní instituce při:
 • posouzení pravosti podpisu v trestním řízení
 • určování pravosti listin v soudních záležitostech

c) znalecké posudky rukopisu firmám při:
 • výběru pracovníka na pracovní pozici
 • rekvalifikaci pracovníka
 • formování pracovního týmu
 • plánování profesní kariéry
 • osobním a profesním růstu středního a vyššího managementu
d) odborná analýza dětské kresby při:
 • posouzení školní zralosti
 • výchovných problémech
e) odborná analýza rukopisu soukromým osobám při:
 • poznávání vlastní osobnosti a svých blízkých
 • výběru životního partnera

f) odborné posudky rukopisu při:

 • určování předpokladu pro volbu studia a povolání
g) organizování školení a odborné prezentace pro firmy
a soukromé osoby:
 • výchovně vzdělávací kurzy a přednášky
 • personální poradenství pro školy a sociální zařízení
 • možnost využití osobních konzultací
 • grafologickopsychologická poradna