Ludmila Kulhavá
Komenského 1673
390 02 Tábor

mobil: 737 970 475
skype: supina74

kulhavaludmila@seznam.cz
www.grafologiekulhava.cz

Grafologie je vědní disciplína, která se zabývá ručně psaným písmem. Využívá se jak k ověření pravosti či nepravosti podpisu nebo i celého textu, tak i jako psychodiagnostická metoda, zabývající se strukturou osobnosti. Je založená na projekci, tedy na tom, že člověk jako osobnost se odráží ve všem, co dělá, tedy i v písmu. Jako neexistují dva stejné otisky palců, neexistují ani dva shodné rukopisy.

Na základě grafologického rozboru písma z hlediska psychodiagnostického, může grafolog diagnostikovat osobnost pisatele v jeho nejširším rozsahu. Z písma je možné zjistit vitalitu, temperament, míru extroverze a introverze, sebeovládání, vztah k sociálnímu okolí, emocionalitu, aktivní i pasivní vůli, pracovní výkonnost, míru odolnosti vůči stresu a mnoho dalších osobnostních rysů.

V současné době se grafologie uplatňuje v mnoha oblastech lidského konání:
  • posuzování pravosti úředních listin a podpisů
  • v profesní sféře /posouzení schopností a vhodnosti kandidátů na určitou pracovní pozici/
  • v pedagogicko-psychologických poradnách (školní zralost či výběr vhodné školy)
  • v klinické psychologii /jako diagnostická metoda/
  • v soudnictví /při odhalování povahových rysů obviněného/
  • jako metoda sebepoznání
  • diagnostikování partnerů